Aktie Aktien i forskningsbolaget ISR handelsstoppades på Nasdaq First North vid lunchtid på tisdagen. Det framgår av ett meddelande från Nasdaq Nordic.

Handelsstoppet kommer i spåren av att aktien hade sjunkit 39 procent efter en artikel från Dagens Industri om att forskningsbolaget har skulder och pågående betalningsförelägganden hos Kronofogden på över 2 miljoner kronor.

Enligt tidningen är det forskningsbolagets revisor och juridiska rådgivare som har gått till myndigheten för att få betalt.

Enligt delårsrapporten för det första halvåret 2022, som offentliggjordes kring månadsskiftet augusti/september, var kassaflödet från den löpande verksamheten under första halvåret -83 miljoner kronor (-22) med likvida medel om 1,4 miljoner kronor vid rapportperiodens utgång. Bolaget flaggade då för behov av en större kapitalanskaffning.

”Trots utfästelser om en snar lösning för tre månader sedan har inget besked om ny finansiering kommit”, skrev tidningen på tisdagen.

ISR:s aktie är sedan tidigare observationslistad på grund av företagets ansträngda finanser.