ISR gör börsdebut i dag

Publicerad 2017-03-24 08:12

Aktie ISR Immune System Regulation gör på fredagen sin första dag för handel på marknadsplatsen Nasdaq First North.

ISR är ett svenskt läkemedelsutvecklingsbolag i klinisk prövning (fas 2) och bolaget fokuserar på behandling av primär HIV-infektion.

”ISR:s första läkemedelskandidat, ISR-48, har redan genomgått en klinisk prövning (Fas IIa) på 26 HIV-smittade patienter med positiva resultat. ISR planerar nu att genomföra ytterligare en klinisk prövning (Fas IIb) på 150-200 HIV-smittade patienter med start under 2017”, skrev bolaget i ett pressmeddelande den 20 mars.

Den ursprungliga planen var att ISR skulle göra debut på First North den 23 februari, något som sköts upp på grund av att en studiestart hade senarelagts efter att den sydafrikanska läkemedelsmyndigheten MCC begärt kompletterande information.

Bolaget gjorde en emission under 2016 och i den var priset satt till 10 kr per aktie, enligt Nyemissioner.se. Bolaget gör ingen emission i samband med listningen.