ISOFOL MEDICAL: STYRELSEN UTSER THOMAS ANDERSSON TILL NY VD

2023-02-28 18:11:00

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Styrelsen i forskningsbolaget Isofol Medical har utsett Thomas Andersson till ny vd för bolaget.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Thomas Andersson efterträder Ulf Jungnelius, som varit vd i bolaget sedan 2019.

Under en extra bolagsstämma valdes en ny styrelse till bolaget som består av tre personer - Mats Franzén, Jonas Pedersén och Jan-Eric Österlund. Mats Franzén valdes till ny styrelseordförande.

Den 19 januari 2023 föreslog den tidigare styrelsen i Isofol Medical utdelning och likvidation av bolaget efter det negativa utfallet i Agent-studien i fas 3 där läkemedelskandidaten arfolitixorin utvärderades att i kombination med cellgifter behandla spridd tjock- och ändtarmscancer.

En aktieägarminoritet meddelade i slutet av januari 2023 att de avsåg kalla till extra bolagsstämma för att välja en ny styrelse i bolaget. Den tidigare styrelsens förslag om likvidation röstades ned på en stämma den 13 februari.Direkt-SE