ISOFOL MEDICAL: STÄMMAN RÖSTADE EMOT FÖRSLAG OM LIKVIDATION

2023-02-13 17:07:41

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsbolaget Isofol Medicals extra bolagsstämma röstade emot styrelsens förslag om frivillig likvidation såväl som förslaget om en extra utdelning om 0:75 kronor per aktie.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Styrelsens ordförande Jan Törnell informerade att styrelsens samtliga ledamöter, som en konsekvens av att styrelsens förslag om likvidation inte vunnit bifall, ställer sina platser till förfogande.

Den 30 januari 2023 begärde en minoritet i bolaget en stämma för att välja en ny styrelse till bolaget.Direkt-SE