ISOFOL MEDICAL: SLUTLIGA DATA AGENT-STUDIE BEKRÄFTAR BESVIKELSE

2022-11-25 08:37:36

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Isofol Medical meddelar att analysen av slutliga data från Agent-studien bekräftar de övergripande resultat som presenterades den 3 augusti 2022.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Vidare kunde inte några prediktiva genuttryck för klinisk respons identifieras, skriver bolaget.

"Isofol fortsätter arbetet med att stänga ner Agent-studien i linje med gällande etiska aspekter och regulatoriska krav, att slutföra den finala studierapporten för inlämning till de regulatoriska myndigheterna och att ta fram ett manuskript för en vetenskaplig publikation. Parallellt fortsätter Isofol att utreda möjliga framtida vägar för bolaget", heter det.

Den 3 augusti 2022 presenterade Isofol top-line-resultat som visade att AGENT-studien varken nådde det primära eller det viktigaste sekundära effektmåttet.

"Sammantaget visar inte heller de finala studieresultaten på något kliniskt eller affärsmässigt värde för Isofols del. Känslan av en stor besvikelse finns fortfarande kvar. Bolagets ledning och styrelse fortsätter att arbeta för att gemensamt undersöka möjliga alternativ för Isofols framtid", kommenterar Ulf Jungnelius, vd för Isofol.Direkt-SE