Aktie Isofol initierar en process för den fortsatta utvecklingen av läkemedelskandidaten arfolitixorin. Det framgår av ett pressmeddelande.

”En fas 3-studie som nyligen genomförts visade inte någon statistiskt signifikant effektskillnad mellan arfolitixorin och dagens standardbehandling”, skriver bolaget i pressmeddelandet.

Isofol bedömer dock att ytterligare analyser av de omfattande datamängder som genererats i fas 3-studien, Agent, kan ge större klarhet i möjliga orsaker till att arfolitixorin inte uppvisade någon statistisk signifikant effektskillnad jämfört med dagens standardbehandling i studien.

”En möjlig orsak till utfallet i studien kan till exempel vara att dosen av arfolitixorin inte har varit tillräckligt hög för att vara jämförbar med kontrollgruppen och/eller inte har administrerats på ett optimalt sätt. De fördjupade analyserna av fas 3-studien förväntas kunna slutföras under det andra kvartalet 2023”, skriver bolaget vidare.

Den strategiska plan som bolaget nu presenterar syftar till att utvärdera resultaten från fas 3-studien i detalj.

Baserat på slutsatserna hoppas Isofol maximera möjligheterna för att ta arfolitixorin vidare mot en potentiell kommersialisering.