ISOFOL MEDICAL: AGENT-STUDIEDATA VÄNTAS PÅ KONGRESS 2023 - VD

2022-08-04 12:19:12

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsbolaget Isofol Medical kommer att få mer data kring Agent-studien vid slutet av året. Upptäckterna från Agent-studien kommer i sedvanlig ordning att presenteras på medicinska kongresser.

"Den nästa konferensen som vi tittar på är Asco GI. Om vi missar den, och vi har inte mycket tid, skulle det bli det årliga Asco-mötet", sade Isofol Medicals vd Ulf Jungnelius under torsdagens telefonkonferens.

Kongressen Asco Gastrointestinal Cancer Symposium (Asco GI) går under 2023 av stapeln i San Francisco, USA mellan den 19-21 januari. Den årliga Asco-kongressen under 2023 hålls i Chicago, USA mellan den 2-6 juni.

Isofols vd påminner om att anledningen till att bolaget har varit återhållsamma med detaljer kring de övergripande resultaten är för att behålla möjligheterna att presentera Agent-studien på viktiga medicinska kongresser. Utan någon ny data att komma med på dessa kongresser skulle intresset för sådana presentationer på dessa kongresser vara mindre, allt annat lika.

Agent-studien har fortfarande patienter kvar som genomgår behandling, framförallt i Japan där patientrekryteringen till Agent-studien pågick senare i tiden.

Vad gäller data för det primära målet om generell svarsgrad (ORR) är den delen av datapaketet mogen medan data över progressionsfri överlevnad, det vill säga tiden från behandlingsstart till dess att cancertumören fortsätter att utvecklas, kan få se vissa förändringar i resultatet fortfarande. Bolaget förväntar sig däremot ingen större förändring av utfallet som skulle påverka resultatet utan resultaten som ligger på bordet bedöms vara ganska robusta.

Bland frågorna som kvarstår finns hur det faktum att ett större antal patienter än förväntat genomgick kirurgi. Isofol Medical vet inte hur det fördelade sig mellan de olika behandlingsarmarna i studien. Dessutom nämndes covid-19 som en faktor som bolaget inte vet hur det har påverkat studien.

Trots att de övergripande resultaten från Agent-studien i fas 3, som utvärderade läkemedelskandidaten arfolitixorin i tjock- och ändtarmscancer, inte nådde sitt primära mål eller det viktigaste sekundära målet var det ändå en hoppfull vd som presenterade studieutfallet. Vd Ulf Jungnelius uttryckte visserligen även vid flera tillfällen under konferensen sin stora besvikelse över utfallet från de övergripande resultaten, men en punkt som han återkom till flera gånger var att arfolitixorin är ett aktivt läkemedel.

"Det är inget tvivel om det", sade Ulf Jungnelius under konferensen.

Han påtalade sin stora tilltro för arfolitixorin.

"Jag är övertygad om att när vi har den fullständiga datan finns det en väg framåt", sade Ulf Jungnelius. "Min egen övertygelse är att på ett eller annat sätt ska vi försöka få det här läkemedlet till marknaden. Med det är jag mycket hoppfull".Direkt-SE