Isofol Medical AB (publ): Vd-anförande inför årsstämma 2021 har publicerats

2021-06-18 12:20:00

Inför årsstämman i Isofol Medical AB (publ) den 23 juni har idag ett förinspelat anförande med vd, Ulf Jungnelius, publicerats. Anförandet finns tillgängligt på Isofols hemsida under Bolagsstämmor (https://isofolmedical.com/sv/bolagsstamma-2/) och under Bolagspresentationer (https://isofolmedical.com/sv/bolagspresentationer/).

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Ulf Jungnelius, M.D., verkställande direktör
E-post: jungnelius@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 89 55

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 juni 2021 kl. 12.20.

Om arfolitixorin

Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som utvecklas för att öka effektiviteten av 5-FU baserad (folatbaserad) kemoterapi primärt för avancerad kolorektal-cancer. Arfolitixorin utvärderas för närvarande i en global fas III-studie, AGENT. Arfolitixorin är den aktiva slutprodukten av brett använda folatbaserade läkemedel och kan potentiellt gynna alla patienter med avancerad kolorektalcancer, eftersom arfolitixorin inte kräver metabolisk aktivering för att utöva sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB.

www.isofolmedical.com

Cision