Isofol Medical AB (publ): Isofol Medicals vd Ulf Jungnelius slutar den 1 juni 2023

2022-11-28 17:55:00

Informationen i pressmeddelandet är ämnad för investerare.

Dr. Ulf Jungnelius M.D. och Isofol har kommit överens om att Ulf lämnar sin position som vd för Isofol Medical den 1 juni 2023. Till dess kommer Ulf att vara fullt fokuserad på att leda Isofol medan bolaget avslutar AGENT-studien och möjliga framtida vägar för bolaget utvärderas. När ett beslut om Isofols framtid tagits kommer styrelsen att ta ett beslut om en ny vd för bolaget.

- Som vd har Ulf tillfört värdefull kunskap och en förmåga att leda en stor fas III klinisk studie i onkologi. Styrelsen tackar Ulf för hans hårda arbete och engagemang i att ta AGENT-studien till tydliga men nedslående resultat, säger Jan Törnell, styrelseordförande i Isofol.

- Läkemedelsutveckling innebär alltid höga risker men kompetenta medarbetare och dedikerade aktieägare har varit nödvändiga för att göra framsteg i strävan att bekämpa cancer. Jag vill rikta ett tack till Isofols aktieägare, medarbetare och styrelse för förtroendet att leda och avsluta Isofols effektiva och avgörande fas III-studie, säger Ulf Jungnelius.

För mer information, vänligen kontakta

Jan Törnell, styrelseordförande
E-post: jan.tornell@innoext.se

Isofol Medical AB (publ)
Jarl Ulf Jungnelius, CEO
E-post: jungnelius@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 89 55

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Isofol Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2022 kl. 17:55.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett bioteknikföretag i kliniskt skede som utvecklar och förbättrar nuvarande behandling för patienter som drabbats av cancer genom att öka effektiviteten av de nuvarande standardbehandlingarna med cytostatika. Isofol är fokuserat på att utveckla ett läkemedel för första behandlingslinjen av avancerad kolorektalcancer (mCRC) och försöker förbättra den nuvarande kliniska praxisen genom att realisera den fulla styrkan hos 5-FU med tillägget av arfolitixorin. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck & Cie, Schaffhausen, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq Stockholm.

www.isofolmedical.com

Cision