Isofol Medical AB (publ): Isofol justerar starttiden för det livesända FoU-eventet den 20 juni till kl. 14.00

2022-06-17 15:20:00

Eventet har rönt stort intresse och bolaget vill härmed göra ett förtydligande angående eventet. Redovisning av top-line resultat kommer inte att ske under eventet utan den tidsplan som kommunicerades den 22 april i samband med att dataanalysen av AGENT-studien inleddes gäller fortfarande. I april bedömde bolaget att det skulle ta två till fyra månader från att analysen inleddes till att top-line resultat kan redovisas. Isofol kan nu precisera att resultaten kommer att presenteras under den senare delen av detta intervall.

Agenda för FoU-evenemanget
  • AGENT-studien - studiedesign, patientpopulation, effektmått och en uppdatering inklusive aktuell status för studien och kommande top-line-resultat
  • Det medicinska behovet för patienter med kolorektalcancer
  • Det nuvarande behandlingslandskapet för kolorektalcancer och den kliniska användningen av nuvarande behandlingar
  • Kliniska, regulatoriska och market access-krav för att introducera nya behandlingar för kolorektalcancer
  • Frågor & svar

Frågor kan ställas före evenemanget genom att skicka ett e-postmeddelande till info@isofolmedical.comeller via chattfunktionen under webbsändningen. Presentationen kommer även att finnas tillgänglig på Isofols hemsida i efterhand.

Datum och tid
20 juni 2022, kl. 14.00-15.30

Länk till webcast
https://financialhearings.com/event/44423

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Jarl Ulf Jungnelius, M.D., verkställande direktör
E­post: jungnelius@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 89 55

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juni 2022 kl. 15.20.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck & Cie, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq Stockholm.

www.isofolmedical.com

Cision