ISOFOL: ANVÄNDER ÖVERTILLDELNINGSOPTION I FULLTECKNAD EMISSION

2021-06-14 10:14:42

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) First North-handlade Isofol Medicals företrädesemission, som avslutades den 10 juni, övertecknades. Mot bakgrund av den höga efterfrågan från strategiska investerare används också övertilldelningsoptionen i form av en riktad nyemission av aktier utan företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 100 miljoner kronor.

Det uppger bolaget i ett pressmeddelande.

Genom företrädesemissionen och övertilldelningsoptionen tillförs Isofol sammanlagt cirka 500 miljoner kronor före transaktionskostnader.

"Företrädesemissionen i kombination med övertilldelningsoptionen ger Isofol de finansiella resurser som krävs för att slutföra den globala fas 3 Agent-studien och säkerställa finansiering bortom inlämnande av ansökan till den amerikanska läkemedelsmyndigheten", säger Isofols vd Ulf Jungnelius i en kommentar.Direkt-SE