Aktie Medicinteknikbolaget Irras har genomfört en riktad nyemission till institutionella investerare.

Totalt emitterades 4.800.000 aktier till en teckningskurs om 22 kronor per aktie, vilket innebär att bolaget kommer tillföras cirka 106 miljoner kronor före emissionskostnader. Aktien stängde på 24:30 kronor på onsdagen.

Nettolikviden kommer bland annat att stötta bolagets pågående lansering av Irraflow i USA samt globalt.

Likviden ska också möjliggöra uppbyggnad av produktlager samt möjliggöra försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter.

”Genom nyemissionen är Irras finansierade fram till kvartal tre/fyra 2020”, skriver bolaget i pressmeddelandet.

Teckningskursen och antalet emitterande aktier fastställdes genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande.