IRRAS: TECKNAR KOMMERSIELLT AVTAL MED MEDTRONIC I USA

2022-11-14 18:07:45

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Irras har tecknat ett kommersiellt avtal med amerikanska Medtronic för Irraflow-system, framgår av ett pressmeddelande.

Enligt avtalet kommer Medtronic i en inledande pilotfas få marknadsföra Irraflow i ett utvalt antal geografiska försäljningsområden i USA.

Irras utbildningsteam inom neurointensivvård kommer ge stöd till Medtronics säljare vid utbildning av nya kunder, orderhantering och vid patientbehandlingar inom vissa utvalda geografiska områden, uppger bolaget.

"Detta samarbete kommer hjälpa till att bygga en bredare medvetenhet inom IRRAS spjutspets-teknologi och kommer säkerställa att fler patienter med intrakraniella blödningar kan få behandling baserade på de senaste tillgängliga behandlingsmetoderna", kommenterar Irras vd Will Martin, i pressmeddelandet.Direkt-SE