IRRAS: RÖRELSERESULTATET BLEV -43,5 MLN KR 4 KV

2022-02-16 08:13:25

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Irras redovisar ett rörelseresultat på -43,5 miljoner kronor (-36,8) för det fjärde kvartalet 2021.

Resultatet efter skatt var -43,4 miljoner kronor (-38,1), motsvarande ett resultat per aktie om -0:55 kronor (-0:57).

Nettoomsättningen steg till 7,2 miljoner kronor (2,5).

"Den positiva trenden fortsatte under kvartalet med fler behandlingar än någonsin med Irraflow i företagets historia och mer än 80 procent av våra intäkter i USA kom från återkommande försäljning av förbrukningsvaror från existerande kunder", skriver vd Will Martin i bokslutsrapporten.

I Europa orsakade ökade restriktioner på grund av omikronvarianten av covid-19 större störningar i bolagets kommersiella verksamhet under kvartalet än vad Irras upplevde i USA.

"Trots nya utmaningar löpte vår tyska lansering av Irraflow på med ytterligare en kund som lade en beställning på förbrukningsvaror för att påbörja utvärderingen, och ytterligare en distributionspartner tillkom i Tjeckien", skriver Will Martin som tillägger att ökad kommersiell aktivitet från bolagets distributionsnätverk under kvartalet även ledde till patientbehandlingar med Irraflow i en rad länder.

"I takt med att patientbehandlingarna fortsätter kommer vår kommersiella modell, där förbrukningsvarorna får stå för större delen av intäkterna, att resultera i ökade beställningar globalt av förbrukningsvaror, precis som vi nu ser i USA", skriver Irras-chefen.

De likvida medlen var vid periodens utgång 56 miljoner kronor, vilket inte täcker den likviditet som behövs för att bedriva den planerade verksamheten de närmaste tolv månaderna, konstaterar bolaget i delårsrapporten.

"Mot bakgrund av det pågår arbetet med möjliga finansieringsalternativ, och styrelsen bedömer att utsikterna är goda att finansiera bolagets verksamhet", skriver Irras.

Helårsförlusten landade vid -136 miljoner kronor, vilket var i nivå med året innan.Direkt-SE