IRRAS: RESULTATET EFTER SKATT BLEV -27,1 MLN KR 2 KV

2021-08-26 08:03:31

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Irras redovisar ett resultat efter skatt på -27,1 miljoner kronor för det andra kvartalet 2021 (-32,5).

Rörelseresultatet blev -26,7 miljoner kronor (-31,2).

Nettoomsättningen uppgick till 5,1 miljoner kronor (1,2).

Vid periodens slut uppgick den disponibla likviditeten till 126 miljoner kronor (205).Direkt-SE