IRRAS: RESULTATET EFTER SKATT BLEV -26,9 MLN KR 3 KV

2021-11-09 08:08:14

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Irras redovisar ett resultat efter skatt på -26,9 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (-31,0).

Rörelseresultatet blev -27,0 miljoner kronor (-31,0).

Nettoomsättningen uppgick till 6,1 miljoner kronor (2,1).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -28,6 miljoner kronor (-30,1).

De likvida medlen var vid periodens utgång 95,1 miljoner kronor (170).

"Kvartalsintäkterna om 6,1 miljoner kronor under Q3 var företagets femte kvartal i rad med tillväxt, trots ökad påverkan under kvartalet av delta-varianten av covid-19. Tillväxt och den stärkta basen för vår verksamhet visar att Irras är väl positionerat för en fortsatt positiv tillväxt", skriver vd Will Martin i delårsrapporten.

Under kommande kvartal kommer bolaget att lansera nästa generation av Irraflow-kontrollenhet, som Irras tror kommer kunna bli bolagets huvudprodukt i många år framåt, enligt rapporten.Direkt-SE