IRRAS: FÖRETRÄDESEMISSION FULLTECKNAD, TILLFÖRS 215 MLN KR(OMS)

2022-08-25 06:15:47

(Omsändning: skickades första gången på onsdagskvällen)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Irras företrädesemission fulltecknades, och cirka 68 procent tecknades med teckningsrätter. Bolaget tillförs cirka 215 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningskursen i företrädesemissionen var likt tidigare pressmeddelande 0:30 kronor per ny aktie.

Utspädningen för de aktieägare som inte tecknat nya aktier kommer att uppgå till cirka 90 procent beräknat efter företrädesemissionen.Direkt-SE