Irras återkallar flaggskeppsprodukten

Publicerad 2017-12-13 07:44

Aktie Medicinteknikbolaget Irras, listat på First North sedan 22 november, återkallar sin enhet Irraflow på grund av förekomst av ett produktionsfel i batteriet.

Irraflow är bolagets slutna medicintekniska system för behandling av intrakraniell blödning.

Den frivilliga återkallelsen kommer att påverka 2017 års försäljning av Irraflow genom att försäljningen av nya produkter tillfälligt har stoppats och genom att Irras har erbjudit sina kunder att återköpa redan sålda produkter.

”Bolaget har redan initierat en process för ersättning av ett specifikt parti batterier i kontrollenheterna. Irras uppskattar att ersättningen och valideringen av ett nytt parti kan vara färdigt inom 1 till 3 månader, vilket därmed kommer att försena försäljningsplanen med motsvarande tid”, uppger Irras.

Målet för 2020 att nå en omsättning över 250 miljoner kronor kvarstår.

”Irras förväntar sig ingen långsiktig negativ inverkan på intresset för och kliniska användandet av Irraflow på grund av denna isolerade händelse, speciellt med tanke på de framgångsrika kliniska resultaten, och förväntar sig att försäljningen kommer att återupptas så snart som de nya batterierna finns tillgängliga”, uppger bolaget.

Diagram: Irras sedan First North-listningen i november. Introduktionspris: 45 kr.

image

Källa: Infront