IRRAS AB publicerar delårsrapport för januari till september 2022

2022-11-10 08:00:00
Kvartalet juli - september 2022
 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 11,0 (6,1)
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK -51,9 (-27,0)
 • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -50,1 (-26,9)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK -0,14 (-0,34)

 

Perioden januari - september 2022
 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 29,4 (15,2)
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK -121,4 (-93,0)
 • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -120,3 (-92,9)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK -0,73 (-1,30)

 

Väsentliga händelser under kvartalet

Företrädesemission om MSEK 215
 • IRRAS tillfördes MSEK 215, före avdrag för transaktions-relaterade kostnader genom en fulltecknad företrädesemission.
Utökad kortfristig lånefinansiering
 • En utökning av den tidigare annonserade kortfristiga lånefaciliteten tillförde ytterligare MSEK 10 till IRRAS. Den totala lånefaciliteten uppgående till MSEK 40 återbetalades med intäkter från den genomförda företrädesemissionen.
Första patienterna behandlade i DIVE-studien vid Mt Sinai Health Systems i New York
 • DIVE är en singelcenter klinisk studie som ska utvärdera säkerhets- och radiografiska resultat med IRRAflow-systemet jämfört med Mt Sinais tidigare erfarenheter med användning av extern ventrikulär dränering.

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

IRRAS deltog vid viktiga neurokirurgikonferenser
 • IRRAS deltog vid Congress of Neurological Surgeons (CNS) årliga möte i San Francisco, vid Neurocritical Care Society (NCS) årliga möte i San Antonio, och vid European Congress of Neurosurgery i Belgrad, Serbien.
Ny utbildnings-webinarserie i samarbete med Jacobs Institute och University of Buffalo Department of Neurosurgery
 • Dr. Adnan Siddiqui och de ledande neurokirurgerna i Buffalo, NY, kommer att leda en webinarserie för att diskutera nya behandlingsmetoder av intrakraniell blödning, inklusive fördelarna med IRRAflow, för att på ett mer effektivt sätt avlägsna uppsamlat blod från hjärnan. Denna webbinarserie möjliggör peer-to-peer diskussioner bland ledande neuro-kirurger om hur användningen av IRRAflow har påverkat deras patienter.

Rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida:https://investors.irras.com/sv/rapporter-och-presentationer

Q3 rapport 2022 - telefonkonferens och online presentation
IRRAS kommer att hålla en telefonkonferens och en online presentation av sin Q3-rapport för 2022 den 10 november klockan 09.00 CET. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Uppringningsnummer för telefonkonferensen är: 
Sverige: +46 8 50 51 63 86
Storbritannien: +44 203 198 4884
USA: +1 412 317 6300
PIN code: 8057017#

Presentationen kommer att sändas online via denna webbadress:

https://ir.financialhearings.com/irras-q3-2022

Om IRRAS

IRRAS är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag som fokuserar på att leverera innovativa medicinska lösningar för att förbättra livet för kritiskt sjuka patienter. IRRAS utformar, utvecklar och kommersialiserar produkter för neurointensivvård, som väsentligt förbättrar resultaten för patienterna och minskar den totala vårdkostnaden genom att avhjälpa komplikationer som är förknippade med nuvarande behandlingsmetoder. Företaget marknadsför och säljer sina breda och innovativa produktlinjer IRRAflow och Hummingbird ICP Monitoring till sjukhus över hela världen genom sin egen säljorganisation i USA och utvalda europeiska länder samt via ett internationellt nätverk av distributionspartners.  

IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, samt kontor i München, Tyskland och San Diego, Kalifornien, USA. Mer information finns på  www.irras.com. 

IRRAS AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm (ticker: IRRAS).

För mer information, vänliga kontakta:

USA
Will Martin
VD
ir@irras.com

Europa

Sten Gustafsson
Director, Investor Relations
sten.gustafsson@irras.com
+46 102 11 5172

Denna information är sådan information som IRRAS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2022 kl. 08:00 (CET).

Cision