IRLAB: RÖRELSERESULTATET BLEV -29,1 MLN KR 1 KV

2022-05-11 07:53:19

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsbolaget Irlab redovisar ett rörelseresultat på -29,1 miljoner kronor (-20,0) för det första kvartalet 2022.

Det framgår av bolagets delårsrapport.

Resultatet efter skatt var -29,2 miljoner kronor (-20,0) motsvarande ett resultat per aktie om -0:56 kronor (-0:39).

Nettoomsättningen uppgick till 9,04 miljoner kronor (0).

Likvida medel uppgick vid periodens slut till 368 miljoner kronor, att jämföra med 402 miljoner vid årsskiftet.

Irlab skriver i rapporten att covid-pandemin lett till att många bioteknikbolag de senaste åren behövt senarelägga eller avbryta studier och att man därför från Irlabs sida är särskilt nöjt med att mesdopetamstudien kunnat fortgå och att bolaget erhållit regulatoriska godkännanden för pirepematstudien.Direkt-SE