IRLAB: HOPPAS KUNNA VÄLJA KANDIDAT I P003-PROGRAM 2022 - VD

2022-03-22 14:01:13

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsbolaget Irlab Therapeutics hoppas på att under 2022 kunna välja en läkemedelskandidat inom P003-programmet.

Det säger Irlab Therapeutics vd Nicholas Waters under tisdagens kapitalmarknadsdag.

Enligt Irlabs medicinska chef, doktor Joakim Tedroff är förhoppningen att P003-programmet ska ge symtomatisk lättnad och potentiellt kunna ersätta läkemedlet levodopa.

Under den inledande presentationen uppges omkring 1 miljoner personer ha Parkinsons sjukdom i Europa och ungefär lika många i USA.

Vd Nicholas Waters påtalar under sin presentation om att bolaget med sin ISP-plattform, som hjälper till att ta fram läkemedelskandidater som är först i sin läkemedelsklass (first in class) har ett ungefär tre gånger bättre utfall än industrin i sin helhet i att ta en läkemedelskandidat fram till fas 3.

Enligt Irlabs presentationsmaterial har Irlabs ISP-plattform visat sig ta 20 procent av projekten till fas 3 medan motsvarande siffra för industrin ligger på 7 procent med stöd från Paul et al, Nat. Rev. Drug Disov. 2010.Direkt-SE