Aktie Irisity, som säljer kameraövervakningslösningar, har beslutat att genomföra en riktad nyemission till bolagets nya vd Keven Marier. Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningskursen är satt till 5,60 kronor per aktie och tillför Irisity maximalt 17,5 miljoner kronor som avses användas till att stärka bolagets rörelsekapital och finansiella flexibilitet.

Keven Marier, som tillträdde som vd för Irisity den 13 mars 2023, har uttryckt intresse för att stärka sitt engagemang för bolaget genom en större investering där det investerade beloppet tillförs bolaget, enligt Irisity.

”Styrelsen har bedömt att den riktade emissionen till Keven Marier ökar vd:ns motivation och engagemang för bolaget, samtidigt som emissionslikviden stärker Irisitys rörelsekapital och finansiella flexibilitet för att möjliggöra fortsatt tillväxt”, heter det.

Den överenskomna teckningskursen är till en premie på 12 procent räknat mot fredagens stängningskurs.

Irisity-aktien rusade drygt 15 procent till 5,90 kronor kort efter att pressmeddelandet offentliggjorts.