IPO: W5 SOLUTIONS SÄTTER TECKNINGSKURS I ERBJUDANDET TILL 25 KR

2021-11-25 14:03:17

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Försvarsleverantören W5 Solutions, som avser notera sina aktier på handelsplattformen Nasdaq First North, har satt teckningskursen i aktieerbjudandet till 25 kronor per aktie i den nyemission på 35 miljoner kronor som bolaget sedan tidigare planerar att genomföra.

Det framgår av ett pressmeddelande i samband med att prospektet har offentliggjorts.

Teckningskursen värderar bolagets aktiekapital till 250 miljoner kronor före emissionstillskottet.

Noteringen ska möjliggöra för W5 Solutions att genomföra relevanta förvärv och att expandera till nya marknader, uppger vd Daniel Hopstadius.

Under de nio första månaderna 2021 omsatte W5 Solutions 89 miljoner kronor, en tillväxt med 29 procent från motsvarande period året innan, med en rörelsemarginal på 14,9 procent. Bolaget har som mål att omsätta minst 500 miljoner kronor fram till år 2025 med en rörelsemarginal på minst 12 procent fram till 2025.

Teckningsperioden löper från den 26 november till den 10 december. Första handelsdag på Nasdaq First North väntas bli den 17 december.

Redeye är finansiell rådgivare åt W5 Solutions i samband med noteringen.Direkt-SE