Aktie Den nyemission på 80 miljoner kronor som industrikoncernen Teqnion genomförde inför listningen av aktierna på Nasdaq First North tecknades till 515 procent med över 10.000 teckningar och blev således kraftigt övertecknat.  

”Intresset för erbjudandet har varit mycket stort bland både institutionella investerare och allmänheten”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Cirka 1.700 investerare har tecknat och tilldelats aktier. Teckningskursen var 26 kr per aktie, vilket värderade bolaget till cirka 340 miljoner kr före kapitaltillskottet.

”Det är med oerhörd glädje jag kan konstatera att så många delar vår starka tro på Teqnions förmåga att förvärva och förvalta fina industribolag”, säger Teqnions styrelseordförande Per Berggren.

I linje med tidigare information har fem cornerstone-investerare tecknat aktier motsvarande totalt närmare 81 procent av erbjudandet. De fem är Creades med 32,5 miljoner kr, Consensus Asset Management med 16,3 miljoner kr, Aktia Fondbolag med 7,5 miljoner kr, Familjen Hamberg med 5,9 miljoner kr och Familjen Kjell med 2,6 miljoner kr.

Teqnion har tio dotterbolag organiserade i tre affärsområden: Industri, Tillväxt och Nischade produkter.

Beräknad första handelsdag på Nasdaq First North är den 4 april 2019.