IPO: DANSKA BRAIN+ TILL FIRST NORTH DANMARK

2021-09-16 11:48:20

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det danska digitala medicinteknikbolaget Brain+, som utvecklar digitala metoder inom demensvård, vill notera sina aktier på First North i Danmark och gör inför det en nyemission av units om 15 miljoner danska kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningskursen i erbjudandet på 5:69 danska kronor per unit, bestående av en aktie och en teckningsoption, värderar bolaget till 40 miljoner danska kronor före kapitaltillskottet.

Brain+ fokuserar på digital behandling av demens i form av till exempel appar på smartphones.

"De här behandlingarna kan ha hälsoeffekter liknande de hos traditionella, kemiskt baserade, mediciner och genomgår samma kliniska prövningar och regulatoriska godkännanden", skriver bolaget.

Den adresserbara marknaden för bolagets produkter uppskattas växa till 2-5 miljarder dollar de kommande 10 till 15 åren.

Nuvarande produktportfölj består i av tre appar som genomgår fas 2 klinisk utvärdering. Med tillskottet från emissionen räknar bolaget med att nå positivt kassaflöde till 2025.

Teckningsperioden pågår från den 17 september till den 30 september. Bolaget har inför erbjudandets lansering fått teckningsförbindelser på motsvarande 50 procent av beloppet.

Första beräknade handelsdag på First North Danmark är den 7 oktober.Direkt-SE