IPC: UNDERINVESTERAD OLJEMARKNAD SPÅS GE FORTSATT HÖGA PRISER

2022-11-01 07:52:05

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Oljebolaget IPC känner sig trygga i bedömningen att oljepriserna framgent fortsatt kommer befinna sig på höga nivåer.

Det uppger vd Mike Nicholson i rapporten för det tredje kvartalet.

Givet oljebolagets efterfrågeförväntningar på det svarta guldet, kombinerat med en fortsatt underinvesterad oljemarknad, bör prissättningen för oljan vara fortsatt stark, framhåller IPC-chefen.

Under kvartalet producerades i snitt 50.000 fat oljeekvivalenter per dag. Utfallet var klart över bolagets uppdaterade helårsprognos om över 48.000 fat per dag i snitt, och uppges vara ett nytt rekord. Samtliga anläggningar uppges ha presterat väldigt väl under kvartalet.Direkt-SE