IPC: RESULTATET EFTER SKATT BLEV 80,8 MLN USD 1 KV (26,9)

2022-05-03 07:38:13

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Oljebolaget IPC redovisar ett resultat efter skatt på 80,8 miljoner dollar för det första kvartalet 2022 (26,9).

Nettoomsättningen uppgick till 261 miljoner dollar (134).

Ebitda-resultatet blev 145 miljoner dollar (66,3).

Oljeproduktionen uppgick till i snitt 45.800 fat oljeekvivalenter per dag under kvartalet.

Det operationella kassaflödet för kvartalet blev 145 miljoner dollar, en nivå som av bolaget beskrivs som rekordhög.

Bolaget upprepar prognosen om en snittproduktion inom intervallet 46.000-48.000 fat oljeekvivalenter per dag för 2022.

Vidare upprepas investeringsprognosen för helåret om 127 miljoner dollar.Direkt-SE