Aktie Inzile, som tillverkar lätta eldrivna arbetsfordon, har beslutat att ansöka om konkurs. Orsaken till konkursansökan är att Inzile inte har lyckats lösa sin ansträngda finansiella situation.

Ett bryggfinansieringslån om cirka 50 miljoner kronor har förfallit till betalning och Inzile har inte tillgängliga medel att betala lånet och ackumulerade leverantörsskulder.

Konkursansökan planeras att lämnas in i dag den 7 november 2022 till Stockholms tingsrätt.