Inwido: Tillväxt och lönsamhet överträffar målen

2022-10-25 07:47:00

"Den goda utvecklingen sedan första halvåret fortsätter. Tillväxten ligger över vårt långsiktiga tillväxtmål på att nå 20 miljarder 2030 och även avkastningen på operativt kapital ligger över måltalet. Kassaflödet är bra och den redan starka balansräkning har stärkts ytterligare. Detta summerat gör att jag känner att Inwido står stabilt i en tid som präglas av en alltmer osäker omvärld ", kommenterar VD och koncernchef Henrik Hjalmarsson, som också kan konstatera att orderstocken ökade med 6 procent medan orderingången i kvartalet minskade med 1 procent.

I affärsområdet Skandinavien var tillväxten hög, lönsamheten förbättrades och positionen på marknaden stärktes. Affärsområdet Östeuropa visade en stark tillväxt med god utveckling i största affärsenheten i Finland och i den polska verksamhet. God tillväxt, men något svagare marginaler summerar Affärsområdet Västeuropa. e-Commerce har utvecklats svagare, främst på grund av tappat momentum efter kapacitesbristen under första halvåret. Effektiviteten i produktionen förbättras succesivt, samtidigt är konsumenterna mer avvaktande till e-handel än under Covid-boomen.

"Tredje kvartalet visar på en god försäljning, ett bättre resultat och en stark orderstock. Samtidigt råder en viss osäkerhet kring orderingången. Under året har priset på insatsvaror stigit kraftigt, något vi parerat med prishöjningar. Vi ser fortsatt att priset på glas kommer att vara högt under året, medan virkespriserna sjunker från höga nivåer. Konsumentförtroendet är generellt på rekordlåga nivåer i Europa, vilket påverkar investeringsviljan. Samtidigt innebär de rekordhöga energipriserna att det sannolikt aldrig funnits en bättre tidpunkt att investera i våra energieffektiva produkter", skriver Henrik Hjalmarsson avslutningsvis i kvartalsrapportens vd-ord.

Cision