INWIDO: SER TYDLIGT SVAGARE EFTERFRÅGAN FRÅN INDUSTRISEGMENTET (NY)

2023-02-07 08:51:05

(Tillägg: från stycke sex)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Inwido går in i 2023 med en orderstock som är tillbaka på en mer normal nivå efter pandemins effekter samtidigt som orderingången är stabil totalt sett. Fönstertillverkaren ser dock en tydligt svagare efterfrågan från industrisegmentet.

Det skriver vd Henrik Hjalmarsson i rapporten.

Under det fjärde kvartalet ökade Inwidos orderingång med 2 procent.

"Men nu syns en förändring i marknaden. Inom konsument-segmentet, där vårt fokus ligger, är efterfrågan stabil medan industrins köpbehov mattas av. 2022 blev ett tufft år för e-Commerce men nu ser vi tecken på att utvecklingen vänt och vinsten för fjärde kvartalet blev bättre än ifjol samtidigt som orderingången ökar", skriver Henrik Hjalmarsson.

I sitt vd-ord pekar han vidare på att de höga energipriserna ökat konsumenternas intresse för energieffektiva fönster och dörrar, trots att disponibla inkomster minskar.

Den starka prisökningstakten på insatsvaror som Inwido noterade under de tre första kvartalen har mattats av och de prishöjningar som löpande genomfördes under året får genomslag i stigande marginaler, skriver Inwido-chefen.

Under kvartalet uppgick den operationella ebita-marginalen till 12,1 procent (11,2).

Orderstocken på 1.583 miljoner kronor innebär en minskning, men ligger på en nivå som ligger väl i linje med det långsiktiga tillväxtmålet, framhåller han vidare. Inwidos mål är att omsätta 20 miljarder kronor år 2030. För helåret 2022 uppgick omsättningen till 9.547 miljoner kronor.

Inom det största affärsområdet, Skandinavien, uppgick operationellt ebita till 221 miljoner kronor (170) och omsättningen till 1.430 miljoner kronor (1.235).

"Utvecklingen drivs av en stark försäljning inom konsumentsegmentet, samtidigt som prishöjningarna nu slagit igenom och gav en bättre marginal", skriver Henrik Hjalmarsson.Direkt-SE