INWIDO: EBITA BLEV 319 MLN KR 4 KV (262)

2023-02-07 07:50:53

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fönstertillverkaren Inwido redovisar ett ebita-resultat på 319 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (262), motsvarande en marginal om 12,2 procent (12,1).

Nettoomsättningen uppgick till 2.613 miljoner kronor (2.175). Den organiska tillväxten uppgick till 10 procent.

Ebit-resultatet blev 313 miljoner kronor (257).

Konsensus från Pinpoint Estimates*, med 129 bidragsgivare, låg på ett rörelseresultat på 258 miljoner kronor och en omsättning på 2.363 miljoner kronor.

En utdelning på 6:50 kronor per aktie föreslås för helåret 2022, mot 6:15 kronor föregående år.


* Pinpoint är en öppen plattform där alla typer av investerare kan bidra med sina egna estimat som sedan sammanställs till ett konsensus. Bidragsgivare kan välja att vara anonyma.Direkt-SE