INVISIO: SPÅR FORTSATT STARK FÖRSÄLJNING OCH ORDERINGÅNG 2023

2023-02-13 14:08:14

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Kommunikationsutrustningsbolaget Invisio förutspår en fortsatt stark försäljning och orderingång under 2023.

Det uppger Invisios vd Lars Højgård Hansen i bokslutsrapporten.

"De omfattande framåtriktade satsningarna som genomförts under de senaste åren avseende en breddning av produktportföljen, förvärvet av Racal Acoustics samt förstärkningen av både R&D- och försäljningsorganisationen, har resulterat i att Invisio idag är betydligt starkare. Detta sammantaget med en betydande orderbok och rådande marknadsförhållanden gör att vi förutspår en fortsatt stark försäljning och orderingång under 2023", skriver Invisio-chefen.

Kommunikationsutrustningsbolaget går in i 2023 med en orderbok värd 625 miljoner kronor (225).

"Efterfrågan på våra produkter är stark och tillgången på komponenter blir också allt bättre. Efter några besvärliga år i skuggan av pandemin är vi nu tillbaka på tillväxtspåret", uppger Lars Højgård Hansen.Direkt-SE