INVISIO: RESULTATET EFTER SKATT BLEV -7,3 MLN KR (9,4) I 2 KV

2022-07-22 08:34:48

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Kommunikationsutrustningsbolaget Invisio redovisar ett resultat efter skatt på -7,3 miljoner kronor (9,4) för det andra kvartalet 2022. Resultatet per aktie uppgick till -0:16 kronor (0:15).

Ebitda-resultatet för perioden blev 3,4 miljoner kronor (25,6) och ebitda-marginalen låg på 2,2 procent (16,6).

Rapporterat rörelseresultat blev -8,3 miljoner kronor (14,2) och rörelsemarginalen var -5,4 procent (9,2).

Nettoomsättningen uppgick till 154 miljoner kronor (154).

Orderingången var 158 miljoner kronor (167) och orderboken vid periodens utgång uppgick till 482 miljoner kronor (192).Direkt-SE