Rekordresultat för Invisio

Publicerad 2016-11-03 12:15

Rapport Invisio, som utvecklar kommunikationssystem, rapporterade på torsdagen rekordnivåer för både omsättning och resultat. På börsen rusar bolaget över 7 procent.

”Försäljningen utgjordes främst av större leveranser till pågående moderniseringsprogram i Storbritannien och Australien men även av flera mindre leveranser till befintliga och nya kunder”, kommenterar vd Lars Højgård Hansen i delårsrapporten.

Invisios rörelseresultat uppgick till 27,7 miljoner kr, en ökning med 115 procent jämfört med samma period i fjol. Nettoomsättningen uppgick till 85,6 miljoner kr, upp 52 procent.

”En av våra äldsta armékunder inom NATO blev kund till oss redan 2012 och beställer regelbundet system från oss. Bara i år har kunden köpt utrustning för cirka 14 miljoner kr”, skriver vd:n vidare.

Bolaget noterar också ökad efterfrågan från militära specialstyrkor och insatsstyrkor inom polissektorn i flera delar av världen.

Vid periodens utgång uppgick orderboken 162 miljoner kr, i linje med föregående år.

”Som alltid ska man komma ihåg att orderboken kan variera kraftigt mellan kvartalen på grund av order från större program”, varnar bolaget.

Inför kommande kvartal fortsätter Invisio att satsa på en utbyggnad av produktportföljen inom såväl nya som befintliga produktkategorier, skriver Lars Højgård Hansen, som ser förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling för bolaget.