Invisio: Storavtal med brittiska försvaret

Publicerad 2017-03-09 09:07

Aktier Invisio har genom sin lokala partner MCL ingått ett fyraårigt avtal med det brittiska försvarsdepartementet, värt cirka 90 miljoner kr.

Avtalet gäller hörselskydd och kommunikationsutrustning anpassade till specialinsatser på land, till havs och i luften. Det initiala ordervärdet uppgår till 9,9 miljoner pund, varav Invisios del uppskattas till 8 miljoner pund, motsvarande cirka 90 miljoner svenska kr.

Avtalet innehåller optioner för ett femte år samt en komplett produktuppgradering två och ett halvt år in i kontraktet. Dessa optioner är inte inkluderade i det initiala ordervärdet.

Det nya avtalet är i tillägg till det avtal som slöts med försvarsdepartementet 2015.