INVISIO: EBITDA-RESULTATET BLEV 72,5 MLN KR 4 KV

2023-02-13 14:01:59

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Kommunikationsutrustningsbolaget Invisio redovisar ett ebitda-resultat för det fjärde kvartalet 2022 på 72,5 miljoner kronor (12,6). Ebitda-marginalen blev 25,1 procent (8,3).

Nettoomsättningen uppgick till 289 miljoner kronor (152).

Bruttomarginalen landade på 57,4 procent (56,4).

Rörelseresultatet låg på 59,8 miljoner kronor (1,3), med en rörelsemarginal på 20,7 procent (0,9).

Efter skatt var resultatet 42,7 miljoner kronor (1,3). Resultatet per aktie var 0:95 kronor (0:03).

Orderingången var 296 miljoner kronor (160) och orderboken vid periodens utgång uppgick till 625 miljoner kronor (225).

Styrelsen föreslår en utdelning för 2022 om 0:70 kronor per aktie (0:70).Direkt-SE