INVISIO: EBITDA-RESULTATET BLEV 29,3 MLN KR 3 KV

2022-10-27 14:05:32

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Kommunikationsutrustningsbolaget Invisio redovisar ett ebitda-resultat på 29,3 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (8,3). Ebitda-marginalen blev 15,0 procent (5,8).

Rörelseresultatet på ebit-nivå låg på 17,5 miljoner kronor (-3,4).

Resultat efter skatt uppgick till 13,5 miljoner kronor (-2,8). Per aktie var resultatet 0:30 kronor (-0:06).

Nettoomsättningen uppgick till 195 miljoner kronor (143).

Orderingången var 291 miljoner kronor (165) och orderboken vid periodens utgång uppgick till 616 miljoner kronor (210).

Enligt Invisios vd Lars Højgård Hansen börjar nu marknadsförhållandena alltmer likna de före pandemin, efter att komponentförsörjning och leveranser under 2022 stundtals har varit utmanande.

"Som en följd av orderbokens nivå och rådande marknadsläge är det vår bedömning att försäljningen kommer vara stark under årets sista kvartal och även under inledningen av 2023", kommenterar han i delårsrapporten för det tredje kvartalet.Direkt-SE