INVISIO AB: INVISIOs bokslutskommuniké 2022: Tillbaka på tillväxtspåret - rekordhög försäljning

2023-02-13 14:00:00

VD-kommentar
"Avslutningen på året blev stark. Orderingången det sista kvartalet uppgick till närmare 300 MSEK och försäljningen till cirka 290 MSEK, den sistnämnda är den högsta någonsin ett enskilt kvartal. Bolaget går in i 2023 med en rekordstor orderbok om drygt 625 MSEK. Samtidigt har lönsamheten stärkts, rörelsemarginalen överstiger 20 procent. De omfattande framåtriktade satsningarna som genomförts under de senaste åren avse­ende en breddning av produktportföljen, förvärvet av Racal Acoustics samt förstärk­ningen av både R&D- och försäljningsorganisationen har resulterat i att INVISIO idag är betydligt starkare. Detta sammantaget med rådande marknadsförhållanden gör att vi förutspår en fortsatt stark försäljning och orderingång 2023."

Oktober-december 2022
 • Intäkter: 289,2 MSEK (152,2) 
 • Bruttovinst: 166,0 MSEK (85,8)
 • Bruttomarginal: 57,4% (56,4)
 • EBITDA: 72,5 MSEK (12,6)
 • EBITDA-marginal: 25,1% (8,3)
 • Rörelseresultat: 59,8 MSEK (1,3)
 • Rörelsemarginal: 20,7% (0,9)
 • Periodens resultat: 42,7 MSEK (1,3)
 • Periodens resultat per aktie: 0,95 SEK (0,03)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten: 26,1 MSEK (23,1)
 • Orderingång: 296,4 MSEK (160,0)
 • Orderbok: 624,7 MSEK (224,7)
Januari-december 2022
 • Intäkter: 775,5 MSEK 593,0
 • Bruttovinst: 449,7 MSEK (340,4)
 • Bruttomarginal: 58,0% 57,4
 • EBITDA: 113,0 MSEK (69,9)
 • EBITDA-marginal: 14,6% (11,8)
 • Rörelseresultat: 65,2 MSEK (24,9)
 • Rörelsemarginal: 8,4% (4,2)
 • Periodens resultat: 44,5 MSEK (14,5)
 • Periodens resultat per aktie: 0,99 SEK (0,33)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten: 41,7 MSEK (91,0)
 • Orderingång: 1 141,6 MSEK (628,1)
 • Orderbok: 624,7 MSEK (224,7)
Viktiga händelser under kvartalet
 • Bolaget erhöll en order värd 40 MSEK, från en befintlig kund, avseende INVISIOs senaste och mest avancerade personliga system.
 • Rekordstor orderbok som rymmer beställningar till ett värde av 624,7 MSEK (224,7).
Viktiga händelser efter kvartalet
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,70 SEK per aktie (0,70).
 • INVISIO fick den hittills största Intercom-beställningen. Kunden är ett europeiskt NATO-land och värdet är 40 MSEK.
 • Bolaget erhöll en genombrottsorder på den Nordamerikanska marknaden avseende det nya headsetet RA4000 Magna. Ordervärdet uppgår till 42 MSEK.

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO
Mobil: +45 5372 7722  |  E-post: lhh@invisio.com
Thomas Larsson, CFO, INVISIO
Mobil: +45 5372 7735  |  E-post: thl@invisio.com
 

Inbjudan till telefonkonferens

INVISIO bjuder in till en telefonkonferens tisdagen 14 februari, klockan 10:00 där VD Lars Højgård Hansen presenterar Bokslutskommuniké. Telefonkonferensen hålls på engelska och inleds med en kort presentation av bokslutskommunikén följt av en frågestund.

Registrering

För att delta i telefonkonferensen krävs en föranmälan. Efter registreringen erhålles telefonnummer och pinkod. Det går även att använda "ring mig-funktionen".

Vänligen genomför registrering 5-10 minuter före utsatt starttid för att underlätta att konferensen kan börja på fastställd tid.

Anmälningslänk
https://register.vevent.com/register/BI8a8e87979c7f4b9a8458f5c0d6a599a6      (https://register.vevent.com/register/BI8a8e87979c7f4b9a8458f5c0d6a599a6%20%20%20%20%20)

Webcast

För att följa presentationen via webben använd nedan länk:

https://edge.media-server.com/mmc/p/y4njv5px

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael Peterson, Director Investor Relations & Corporate Communication, INVISIO
Mobil: +45 5372 7733 | E-post: mpn@invisio.com

Denna information är sådan information som INVISIO AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss­bruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 13 februari 2023, kl. 14:00.
Om INVISIO AB (publ)
INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar specialistkunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, material­teknik och integration. Företagets lösningar marknadsförs under de två varumärkena INVISIO och Racal Acoustics. Försäljningen sker via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, Frankrike, Storbritannien, Italien och Thailand samt via ett globalt nätverk av partners. INVISIO har säte i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.

Cision