INVISIO AB: INVISIO tilldelas armékontrakt och erhåller första order på cirka 40 MSEK

2023-02-28 12:00:00

Efter att ha noggrant testat och utvärderat INVISIOs system under en längre tid, och i konkurrens med andra lösningar, valde den nya kunden INVISIO.

Kontraktet är betydelsefullt då det sannolikt markerar starten på en kundrelation som kommer att sträcka sig över flera år. INVISIO bedömer att det finns goda möjligheter för ytterligare kontrakt och beställningar.

INVISIO har nyligen också valts ut som leverantör till stora delar av landets specialstyrkor. Det faktum att den reguljära armén och specialstyrkorna använder samma utrustning möjliggör en sömlös interaktion, ökade samarbets­möjligheter och andra taktiska fördelar, vilket ger användarna enhetlig och toppmodern funktionalitet.

"Vi är stolta över att ännu en europeisk försvarsorganisation väljer INVISIO. Detta och andra nyligen vunna kontrakt är tydliga tecken på den höga aktivitetsnivån i marknaden. Den närmaste framtiden ser riktigt spännande ut och det är nu dags att börja skörda frukterna av de senaste årens betydande investeringar i produktportföljen och organisationen," säger Lars Højgård Hansen, VD på INVISIO.

Beställningen avser det nya INVISIO V-Series Gen II-systemet med INVISIO X5 in-ear-headset, vilket ger betydande taktiska fördelar för kunden. Lösningen baseras på INVISIOs Artificiell Intelligens™ funktionalitet och ett antal nya innovationer, till exempel automatisk ljudanpassning utifrån omgivande ljudnivåer, avancerad digital signalbehandlingsteknik som filtrerar bort oönskat brus.

Det nya systemet innebär också förbättrade möjligheter när det gäller att möta uppdragsspecifika krav och individuella preferenser. Skräddarsydda lösningar ökar förutsättningarna för användarna att kunna fokusera på den uppgift som ska lösas.

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO
Mobil: +45 5372 7722  |  E-post: lhh@invisio.com
 

Michael Peterson, Director Investor Relations & Corporate Communication, INVISIO
Mobil: +45 5372 7733  |  E-post: mpn@invisio.com

Denna information är sådan information som INVISIO AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 28 februari 2023, kl. 12:00 CET.
 

Om INVISIO AB (publ)
INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar specialist­­­­kunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, material­­teknik och integration. Företagets lösningar marknadsförs under de två varumärkena INVISIO och Racal Acoustics. Försäljningen sker via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, Frankrike, Storbritannien, Italien och Thailand samt via ett globalt nätverk av partners. INVISIO har säte i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.

Cision