Rapport Investmentbolaget Investor redovisar en totalavkastning för det fjärde kvartalet 2021 på 21 procent (2). Det justerade substansvärdet per aktie vid periodens utgång var 248 kr, mot 178 kr ett år tidigare. Det rapporterade substansvärdet var 223 kr, mot 151 kr ett år tidigare.

Investors resultat efter skatt blev 81,1 miljarder kr (7,6). Resultatet per aktie uppgick till 26,46 kr (2,50).

Utdelningen för 2021 föreslås bli 4,00 kr per aktie (3,50), uppdelat på två utbetalningar.

När vi går in i 2022 råder det ingen brist på utmaningar och osäkerhet, skriver Investors vd Johan Forssell i bokslutsrapporten för 2021.

”Inflationen har stigit snabbt och den amerikanska centralbanken Federal Reserve har tydligt indikerat behovet av höjda räntor. Störningarna i många leverantörskedjor består, de geopolitiska spänningarna stiger och pandemin är inte över”, skriver Johan Forsell som dock anser att Investor står starkt oaktat hur världsekonomin och aktiemarknaderna utvecklas.

”För att framtidssäkra våra företag och maximera värdeskapandet fokuserar vi på de prioriterade områdena hållbarhet inklusive energiomställningen, innovation, digitalisering samt successionsplanering och kompetensutveckling. Som alltid, att ha rätt person på rätt plats är avgörande för att uppnå den fulla potentialen”, skriver Johan Forssell i bokslutsrapporten.

Angående kapitalallokeringen uppger han att Investor kommer att fortsätta investera i sina tre affärsområden, beroende på var bolaget hittar de mest attraktiva möjligheterna, heter det.

Den organiska tillväxten för Investors största onoterade innehav Mölnlycke uppgick till -26 procent i konstant valuta under det fjärde kvartalet, framgår av Investors delårsrapport.

Nedgången i Mölnlyckes omsättning påverkades av en 48-procentig minskning inom Surgical, kraftigt negativt påverkad av skyddsutrustning och störningar i produktionen inom Gloves. Produktionen är tillbaka på full kapacitet, men begränsningar i fraktledet består, skriver Investor.

Wound Care växte 8 procent organiskt i konstant valuta med stark lönsamhet, enligt rapporten.