Investors vd Johan Forsell samt Jacob Wallenberg.

Investor höjer utdelningen

Publicerad 2016-01-28 07:38

Rapport Investmentbolaget Investor föreslår en utdelning om 10:00 kronor per aktie, upp från 9:00 kronor föregående år.

Analytikerna hade i snitt väntat sig en utdelning om 9:83 kronor per aktie.

Investor redovisar samtidigt en totalavkastning för det fjärde kvartalet 2015 på 8,9 procent.

Substansvärdet per aktie vid periodens utgång var 357 kronor, mot 338 kronor vid utgången av det tredje kvartalet.

Det ger en substansrabatt på 13,4 procent per den 31 december, räknat på ett vägt genomsnitt av A- och B-aktien på 309:04 kronor per årsskiftet, jämfört med en rabatt på 16,2 procent i slutet av tredje kvartalet.

Investors resultat efter skatt blev 14,7 miljoner kronor (13,0). Resultatet per aktie uppgick till 19:26 kronor (17:03).