Investor: Patricia Industries finansierar strategiskt tilläggsförvärv inom Sarnova

2021-09-07 08:15:00

Allied 100 kommer att tillsammans med Sarnovas Cardio Partnersverksamhet bilda ett nytt affärsområde, Sudden Cardiac Arrest Solutions, med fokus på att tillhandahålla en komplett portfölj av AED-produkter, utbildning och tjänster till såväl den professionella marknaden som till marknaden för första hjälpen-insatser av allmänheten.

För 12-månaderspersioden per den sista juni 2021, uppgick Allied 100:s intäkter och justerad EBITDA till cirka 117 MUSD respektive 20 MUSD. De senaste tre åren har den organiska tillväxten uppgått till cirka 5 procent.

Köpeskillingen uppgår till cirka 290 MUSD på kontant- och skuldfri basis och finansieras med 210 MUSD i eget kapital från Patricia Industries samt med Sarnovas kassa och extern finansiering.

"En viktig prioritet för oss är att växa våra framgångsrika plattformsföretag inom Patricia Industries. Jag är glad att våra företag fortsätter att agera på de många förvärvsmöjligheter som identifierats. Vi förväntar oss att fortsätta allokera betydande kapital till tilläggsförvärv framöver," kommenterar Investors koncernchef och vd, Johan Forssell.

"Vi är mycket glada att slutföra ännu ett strategiskt tilläggsförvärv för Sarnova. Förvärvet av Allied 100 kompletterar Sarnovas verksamhet väl med en marknadsledande position inom ett attraktivt segment som gynnas av flera långsiktiga tillväxtfaktorer inklusive en ökad medvetenhet om de livräddande fördelarna med AED då förekomsten av hjärtstopp ökar globalt," säger Christian Cederholm, chef för Patricia Industries. "Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Sarnova för att ytterligare utveckla verksamheten."

 

Om Patricia Industries

Patricia Industries är en långsiktig ägare som investerar i företag och arbetar för att varje företag ska uppnå sin fulla potential. Patricia Industries är en enhet inom investmentbolaget Investor AB, vars huvudägare är Wallenbergstiftelserna.

Om Sarnova

Sarnova är den ledande nationella specialdistributören av sjukvårdsprodukter till akutsjukvård och akutberedskapstjänster. Verksamheten är indelad i affärsområden som fokuserar på akutvård, akut beredskap och på hjärtstopptjänster.

Om Allied 100

Allied 100 är en ledande specialdistributör av automatiserade externa hjärtdefibrillatorer (AEDs) och relaterade tillbehör. Allied 100 består av ledande varumärken som AED Superstore, Heartsmart, SOS Technologies, CPR Plus och Annuvia. Bolaget tillhandahåller en bred palett av produkter och tjänster såsom AEDs, First Aid Kits, AED Training och AED Program Management.

Cision