Rapport Investmentbolaget Investor redovisar en totalavkastning för det tredje kvartalet på 13 procent. Substansvärdet per aktie vid periodens utgång var 487 kr.  

Substansvärdet per aktie med marknadsvärderade onoterade innehav, ett mått som Investor introducerade ganska nyligen, var 550 kr.

Investors resultat efter skatt blev 25 600 miljoner kr (5 373). Resultatet per aktie uppgick till 33,47 kr (7,03).