Rapport Investmentbolaget Investor redovisar en totalavkastning för det första kvartalet 2021 på 16 procent, 2 procentenheter högre än indexet SIXRX. Investors resultat efter skatt blev 88.201 miljoner kr (-46.441). Resultatet per aktie uppgick till 115 kr (-60,64).

Bolaget redovisar i rapporten ett marknadsvärdesjusterat substansvärde om 831 kr per aktie för utgången av det första kvartalet, upp från 713 kr i slutet av det fjärde kvartalet.

Detta substansvärde betyder att rabatten uppgick till 16,4 procent vid utgången av perioden (räknat på ett vägt genomsnitt av A- och B-aktien), att ställa mot 16,1 procent i slutet av det fjärde kvartalet.

Det som kallas det rapporterade substansvärdet per aktie var vid periodens utgång 721 kr, mot 603 kr vid utgången av det fjärde kvartalet.

Investors portföljbolag Mölnlycke redovisar en organisk tillväxt på 14 procent i det första kvartalet, en tydlig avmattning mot 41 procent i det fjärde kvartalet.

”Tillväxten påverkades negativt av ett starkt första kvartal 2020 då utbrottet av covid-19 resulterade i stark tillväxt för Gloves, Antiseptics och Staff Clothing”, skriver Investors vd Johan Forsell om Mölnlycke i rapportens vd-ord.

Mölnlyckes ebita-marginal uppgick till 29,4 procent i det första kvartalet, en förbättring med nästan med 5 procentenheter från det första kvartalet 2020, ”drivet av den starka tillväxten och god kostnadskontroll”, enligt vad Johan Forsell uppger i rapporten.