Rapport Investmentbolaget Investor redovisar en totalavkastning för det fjärde kvartalet 2022 på 16 procent, att jämföra med 11 procent för SIXRX avkastningsindex.

Det justerade substansvärdet per aktie vid periodens utgång var 220 kronor, en ökning motsvarande 7 procent, inklusive återlagd utdelning, under kvartalet.

Investors resultat efter skatt blev 51.567 miljoner kronor (81.091). Resultatet per aktie uppgick till 16:82 kronor (26:47).

En utdelning på 4:40 kronor per aktie föreslås för helåret (4:00).