Investor AB skärper klimatmål och ansluter till "Race to Zero"

2021-09-27 08:15:00

"Idag tillkännager vi nya och uppdaterade klimatmål då höga ambitioner och beslutsamma åtgärder är nödvändiga i omställningen till en hållbar och mer fossilfri ekonomi. Att accelerera klimatarbetet är viktigt för våra företags långsiktiga konkurrenskraft och ytterst, för att skapa långsiktigt värde", säger Investors koncernchef och vd Johan Forssell.
Investors styrelse har beslutat att Investor ska:

  • Nå nettonollutsläpp som bolag per 2030

  • Minska utsläppen med 70 procent per 2030 för den aggregerade portföljen av bolag (basår 2016)

  • Ha ambitionen att nå nettonollutsläpp i hela värdekedjan senast per 2050

  • Uppmuntra alla portföljbolag att förbinda sig till Parisavtalet och när relevant, till Science Based Targets

  • Uppmuntra alla portföljbolag att rapportera klimatrelaterade risker och möjligheter i enlighet med TCFD-ramverket (Task Force on Climate Related Financial Disclosure)

Investors tidigare klimatmål innefattade att minska utsläppen som bolag och ur ett portföljperspektiv med 50 procent per 2030 med 2016 som basår. Sedan 2016 har Investor minskat sina scope 1 och scope 2 utsläpp med 26 procent. Samtidigt har portföljbolagens utsläpp minskat med 40 procent.

Om Exponential Roadmap Initiative och UNFCCC Race to Zero
Exponential Roadmap Initiative (https://exponentialroadmap.org/) samlar världsledande aktörer som har åtagit sig att bidra till att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5-grader. Det omfattar teknikinnovatörer, forskare, företag och civilsamhälle som driver insatser som kan bidra till exponentiella klimatåtgärder såsom beskrivningen av de 4 pelarna i 1.5°C Business Playbook. (https://exponentialroadmap.org/1-5c-business-playbook/)

Exponential Roadmap Initiative är en inträdesport för företag att ansluta till FN:s Race to Zero (https://racetozero.unfccc.int/) kampanj som uppmanar icke-statliga aktörer att vidta omedelbara åtgärder för att halvera de globala utsläpper per 2030 och bidra till en hälsosammare, mer rättvis fossilfri värld över tid. Alla medlemmar har åtagit sig samma övergripande mål: att snabbt och rättvist minska utsläppen i linje med Parisavtalet genom transparanta åtgärdsplaner och robusta mål i närtid.

Om Investors hållbarhetsarbete och mål
Läs mer om Investors hållbarhetsarbete inklusive fokusområden - Affärsetik & Styrning, Klimat & Resurseffektivitet och Mångfald & Inkludering - mål och utfall samt CDP och TCFD Climate Report på Investor - Hållbarhet (investorab.com) (https://www.investorab.com/sv/hallbarhet/)

Det nya nettonollmålet per 2030 inkluderar Investors scope 1 och scope 2 utsläpp. Det nya målet för den aggregerade portföljen per 2030 inkluderar portföljbolagens aggregerade scope 1 och scope 2 utsläpp och dessa representerar 99,97 procent av Investors scope 3 utsläpp. Den nya ambitionen om netto noll för hela värdekedjan per 2050 inkluderar Investors scope 1, scope 2 och övriga scope 3 utsläpp samt portföljbolagens aggregerade scope 1 och scope 2 utsläpp.

Cision