Investor AB avser att ge ut nya obligationer och lösa in sin EUR 2023-obligation

2022-06-01 10:00:51

Likviden från emissionen av nya obligationer avses delvis användas för att finansiera inlösen av Obligationerna. Syftet med förtida inlösen av Obligationerna och emissionen av nya obligationer är således att proaktivt hantera kommande återbetalningar och förlänga Investor ABs förfalloprofil.

Vänligen notera att ytterligare information, innefattande bland annat viktiga restriktioner, avseende emissionen inom kort kommer att publiceras på: http://www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-home.html.

Informationen i detta pressmeddelande är, med avseende på Investor ABs utestående Obligationer, sådan som Investor AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedan angivna kontaktpersons försorg, för offentliggörandeden 1 juni 2022 kl. 10:00 CET.

Cision