Investor AB använder återköpsbemyndigande

2022-05-24 10:30:02

Förvärv kommer att ske på Nasdaq Stockholm före 15 juni 2022 till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Investor äger idag 5 057 789 B-aktier i Investor och avser förvärva ytterligare högst 800 000 B-aktier.
 

Cision