Notering Investmentbolaget Nordic Asia avser att notera sina aktier på handelsplattformen Nasdaq First North och gör inför det en nyemission av B-aktier som väntas tillföra bolaget cirka 200 miljoner kronor före avdrag för kostnader relaterade till erbjudandet.

Beroende på marknadsförhållanden väntas erbjudandet och noteringen slutföras under fjärde kvartalet 2021 runt den 16 december, enligt ett pressmeddelande.

För att täcka en eventuell överteckning i samband med erbjudandet kan ytterligare B-aktier motsvarande högst 100 miljoner kronor komma att emitteras.

Nordic Asia är ett svenskt investmentbolag med fokus på investeringar i primärt börsnoterade kinesiska bolag, som fokuserar på inhemsk konsumtion, och har ett tjugotal portföljbolag fördelat mellan kärninnehav och tillväxtbolag. Bolaget investerar i börsnoterade företag som är noterade i Shanghai, Shenzhen, Hongkong och USA, och som har ett börsvärde om minst 1 miljard USA-dollar.

Erbjudandet kommer att riktas till allmänheten, institutionella investerare och befintliga aktieägare i bolaget.

Partner Fondkommission är finansiell rådgivare åt bolaget i samband med noteringen.