Investment AB Öresund: Öresunds substansvärde 1 januari - 30 november 2022

2022-12-05 08:30:00
  • Substansvärdet[1] minskade med 26,1 procent till 103 kronor per aktie
  • SIX Return Index sjönk med 20,7 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 NOVEMBER 2022

Antal Marknads-värde, Mkr[2] Kr/aktie Andel, %
aktier
Noterade
värdepapper
Bilia 9 860 1 171 26 25,0
000
Scandi 10 100 521 11 11,1
Standard 000
BioArctic 1 000 300 7 6,4
000
Bahnhof 7 375 268 6 5,7
000
SEB 2 100 251 6 5,4
000
Musti 1 472 245 5 5,2
Group[3] 994
Ovzon 6 089 239 5 5,1
828
Stenhus 22 500 239 5 5,1
Fastigheter 000
Nordnet 1 299 186 4 4,0
730
Catena 5 700 180 4 3,8
Media[4] 000
Övriga 274 6 5,9
noterade
värdepapper
Summa 3 874 85 82,7
noterade
värdepapper

Onoterade 313 7 6,7
värdepapper
Övriga 496 11 10,6
tillgångar
och skulder,
netto[5]
Totalt 4 683 103 100,0

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 30 november 2022 var 108,60 kronor.

KALENDER

Bokslutskommuniké 2022                   26 januari 2023, klockan 08.00 CET
Delårsrapport, januari - mars 2023    18 april 2023, klockan 08.00 CET
Årsstämma                                          10 maj 2023 i Stockholm

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli månad redovisas i mitten av augusti. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på news.cision.com/se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 5 december 2022

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 - 402 33 00.

Informationen lämnades för offentliggörande den 5 december 2022 klockan 08.30 CET.

[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"). Den 30 november 2022 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 1.082.993 till en genomsnittlig köpkurs om 115 kronor per aktie.

[2] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

[3] Aktierna är noterade på Nasdaq Helsingfors och kursen per aktie i euro var 15,24.

[4] Uppgifterna avseende "Marknadsvärde, Mkr", "Kr/aktie" och "Andel, %" inkluderar även värdet av 5.110.207 innehavda teckningsoptioner till en kurs om 8,51 kronor per teckningsoption.

[5] Varav likvida medel uppgick till 504 Mkr.

Cision